top of page
pressrelease52024fin.png

CPQ Finland Oy ostaa 1 Solution Hub:in liiketoiminnan

Helsinki, Finland – Toukokuu 28, 2024 – CPQ Finland Oy, Suomen johtava myyntikonfiguroinnin (CPQ) ratkaisujen toimittaja on ostanut 1 Solution Hub hinnoitteluliiketoiminnan. Tämän strategisen liiketoiminnan osto palvelee CPQ Finlandin missiota laajentaa tarjoamaansa laajemmalle asiakaskunnalle ja kykynä toimittaa parempia ja tarkempia hinnoitteluratkaisuja asiakkailleen.

 

Hintahallinnan (Price Management) osaaminen ja tarjonnan laajentaminen 

 

Yritysosto mahdollistaa jatkossa CPQ:n kyvystä digitalisoida tuoteportfolionsa hallintaa kokonaisuutena. Jatkossa tarjoamme tuotetiedonhallintaa, myyntikonfigurointia sekä tuotemodulointia yhdistettynä keskitettyyn hinnoittelunhallintaan mahdollistaen asiakkaan kykyä optimoida ja hallita hinnoitteluaan.

  

Johdon kommentit 

 

“Olemme innoissamme ja toivotamme 1 Solution Hubin konsultointitiimin tervetulleeksi CPQ Finlandin perheeseen”, kertoo CPQ Finlandin toimitusjohtaja Veli-Matti Myllymäki. “Tämä yritysosto palvelee täydellisesti kasvustrategiaamme ja sitoutumisestamme tarjota asiakkaillemme parasta osaamista parhailla ratkaisuilla, joilla pystymme kasvattamaan liikevaihtoa ja kannattavuutta asiakkaillemme. Synergia edustamamme ruotsalaisen Tactonin CPQ-teknologian ja nyt hankitun saksalaisen Pricefx:n hinnoitteluteknologian välillä mahdollistaa entistä parempien kokonaisratkaisujen toteuttamisen asiakkaillemme.” 

 

Atte Roine, 1 Solution Hub:in toimitusjohtaja ja CPQ Finlandin osakas, toteaa “CPQ Finlandilla on jo laaja asiakaskunta Suomessa ja Euroopassa, nyt CPQ Finland pystyy tarjoamaan asiakkaillensa tarkempaa ja reaaliaikaista tuotehinnoittelua.” 

 

Strateginen yhteistoiminta 

 

1 Solution Hubin hinnoitteluosaaminen ja uusi Pricefx-hintojenhallinnan SaaS-ratkaisu yhdistettynä osaavaan tiimiimme mahdollistaa nykyisille asiakkaille helpon siirtymän pilvipalvelupohjaiseen hinnoitteluun. Olemassa olevat asiakkaat voivat odottaa 1 Solution Hub:in palveluiden jatkumista lisättynä vielä CPQ Finlandin vahvaan tekniseen ja kokonaisvaltaiseen osaamiseen tuotteiden ja hintaratkaisujen osalta. 

 

CPQ Finland Oy 

 

CPQ Finland on johtava toimija myyntikonfiguroinnin (CPQ), tuotteen elinkaaren hallinnan (PLM) ja modulaaristen tuotteiden arkkitehtuurin palveluilla ja ratkaisuilla tarjoten yrityksille parempaa myynnin liikevaihtoa, parempaa katetta sekä virtaviivaistettuja ja automatisoituja toimitusprosesseja. Sitoutuminen vahvaan osaamiseen, asiakastyytyväisyyteen ja kokonaisvaltaiseen tuotteen hallintaan on tuonut CPQ Finland:lle asiakkaita monilta teollisuuden aloilta, johtuen kyvystä ratkaista asiakaskohtaisia tarpeita.  

 

1 Solution Hub Oy 

 

1 Solution Hub on erikoistunut hinnoittelunhallintaan teollisuudessa, jossa ymmärretään hinnoittelun strateginen osaamisen merkitys hinnoittelun optimoinnissa ja sen vaikutuksista tuloutuksen hallintaan.  

 

Tulevaisuus 

 

Liiketoimintakauppa 1 Solution Hub:lta mahdollistaa CPQ Finlandille jatkuvan kasvun ja paremman kyvyn innovoida asiakkaiden haasteita.  Yhdistämällä voimamme, pystymme määrittämään hintojen paremman hallinnan ja CPQ:n aivan uudelle tasolle valmistavassa teollisuudessa ja toimittamalla lisäarvoa asiakkaillemme maailmanlaajuisesti. 

image2.png

CPQ Finland Oy Acquires 1Solution Hub's Pricing Consulting Business 

28.5.2024

 

Helsinki, Finland – May 28, 2024 – CPQ Finland Oy, a leading provider of Configure, Price, Quote (CPQ) software solutions in Finland, is thrilled to announce the acquisition of the pricing consulting business from 1 Solution Hub. This strategic acquisition marks a significant milestone in CPQ Finland Oy’s mission to enhance its portfolio and deliver comprehensive pricing solutions to its clients. 


Expanding Capabilities and Expertise 
 

The acquisition will enable CPQ Finland Oy to integrate 1 Solution Hub's extensive expertise in pricing strategy and optimization into its existing offerings. Clients will benefit from a one-stop-shop possibility of innovative PLM and CPQ solutions and advanced Price Management, providing a holistic approach to managing and optimizing pricing strategies across various industries. 

Leadership Remarks 

 

"We are excited to welcome the 1 Solution Hub's pricing consulting team to the CPQ Finland community," said Veli-Matti Myllymäki, CEO of CPQ Finland Oy. "This acquisition aligns perfectly with our growth strategy and commitment to providing our clients with the best tools and insights to drive revenue and profitability. The synergy between our CPQ technology from Swedish Tacton Systems AB and the state-of-the-art price management technology from German Pricefx AG represented by 1 Solution Hub will deliver unparalleled value to our customers." 

 

Atte Roine, Managing Director of 1 Solution Hub Oy and CPQ Finland partner, states, "CPQ Finland already has a wide customer base in Finland and Europe. Now, CPQ Finland will benefit from a more accurate and real-time product price management solution with existing customer solutions." 

 

Strategic Integration 

 

The integration of 1 Solution Hub's pricing consulting services and Pricefx Price Management SaaS solution will be managed by a dedicated team to ensure a smooth transition for all clients. Existing clients of 1 Solution Hub can expect continued excellence in service and support, now enhanced by the robust technological and consulting capabilities of CPQ Finland Oy. 

 

About CPQ Finland Oy 

 

CPQ Finland is a premier provider of Configure, Price, Quote (CPQ) solutions, Product Lifecycle Management (PLM) services and modular product architecture development helping companies to fill customer needs better with higher sales revenue, better profit and streamlined delivery processes. With a commitment to innovation and customer success, CPQ Finland Oy serves a diverse range of industries, offering scalable and customizable solutions to meet the unique needs of each client. 

 

About 1 Solution Hub Oy 

 

1 Solution Hub is a respected name in the pricing consultancy industry, known for its expert guidance and strategic insights in pricing optimization and revenue management. 

 

Looking Ahead 

 

The acquisition of 1 Solution Hub's pricing consulting business positions CPQ Finland Oy for continued growth and innovation. By combining forces, the two companies are set to redefine the landscape of Price Management and CPQ solutions in the manufacturing industry, delivering unmatched value to clients worldwide. 

bottom of page