top of page

Digipolku

Lisätehoa liiketoimintaan digitaalisten työkalujen ja datan avulla

Digipolku on pk-yrityksille suunniteltu kevyt Digitalisaatiostrategian luontiprosessi. Siinä tunnistetaan ja priorisoidaan parhaita keinoja edistää yrityksen toimintaa digitalisaatiota ja maailmalla suosittuja järjestelmäratkaisuja hyödyntämällä.

Digipolun 5 vaihetta

 1. Tunnista. Nykytilan haasteiden tunnistus, tavoitetilan määrittely ja kehittämiskohteiden priorisointi.

 2. Analysoi. Kerätään ja analysoidaan saatava informaatio valituista kohteista. Riippuen tilanteesta tässä voidaan käyttää erilaisia analyysimenetelmiä, aina erilaisista kehikoista (esim. juurisyyanalyysi) vaikkapa numeerisiin malleihin asti. Samalla muodostetaan GAP-analyysi nyky- ja tavoitetilan välillä.

 3. Suunnittele. Suunnitellaan tarvittavat ratkaisut ja toimenpiteet, jotka auttavat asiassa eteenpäin.

 4. Toteuta. Suunniteltujen ratkaisujen toteutus ja pilotointi yhdessä käyttäjien ja mahdollisten kumppanien kanssa.

 5. Seuraa. Seurataan ratkaisujen jalkautumista ja vaikuttavuutta. Pidetään huoli, että käyttäjät saavat riittävän tuen ja oppivat käyttämään uusia työkaluja ja menetelmiä.

Digipolun aikana on keskeistä huomioida kunkin yrityksen digi-maturiteetti, jotta löydetään sopivat digi-ratkaisut. Liian suuret digiloikat eivät yleensä onnistu.

 

Tiekartalla liikkeelle

Tunnista
 • Kehityksen avainroolit ja vastuut

 • Dokumentoidaan ylätasolla nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri

 • Käydään läpi yrityksen strategiset painopistealueet

 • Nykyjärjestelmien käyttökartoitus - onko nykyinvestoinnit tehokkaassa käytössä

Vaatimusten keruu
 • Työstetään 3-5 työpajaa eri toimintojen kanssa (myynti & markkinointi, tuotanto & hankinta, talous & HR, IT, jne.)

 • Esitellään alan parhaita käytäntöjä 

 • Työstetään yhdessä arviota olisiko niistä hyötyä yritykselle ja kuinka merkittävää

Analysoi ja Suunnittele
 • Työpajoissa tunnistetut käyttötapaukset dokumentoidaan ja ne priorisoidaan ylätason hyötyjen perusteella

 • Laaditaan budjetaariset arviot eri digitalisaatioinvestoinneille

 • Hahmotellaan tiekartta investoinneille.

bottom of page