top of page

Katteet kuntoon dynaamisella hinnoittelulla

Kannattavuuden optimointi

Strategia kuntoon

Kuluneen vuosikymmenen aikana yli kaksi kolmasosaa kulutustavarayrityksen liikevaihdon kasvusta on tullut hinnoittelusta ja tarjoamanhallinnasta. 1 Solution Hub on kannattavuuden optimointiyritys, joka auttaa yrityksiä kehittämään strategista hinnoittelustrategiaansa.

Pienet muutokset keskihinnassa johtavat suuriin muutoksiin liikevoitossa. Useimmilla asiakkaistamme on kokemuksemme mukaan tässä paljon parantamisen varaa. Olemme auttaneet asiakkaitamme muuttamaan hinnoittelun kestäviksi voitoiksi tutkimalla hinnan ja suorituskyvyn välistä kompromissia ja selvittämällä kunkin tuotteen tai palvelun todellisen arvon kullekin asiakassegmentille.

Hinnoittelua ajatellaan usein jälkikäteen, jossa hinnoittelukoulutukseen ei kiinnitetä juurikaan huomiota eikä aikaa vaikka 1 %:n keskihinnan nosto merkitsee 10-12%:n kasvua liikevoitossa.

Järjestelmäautomaatio tuo nopeasti tehoja ja voittoja

Inflaation jyrkkä kohoaminen ja tuotteiden hintojen kasvanut volatiliteetti on nyt herättänyt yhtiöt siirtämään hinnoittelunsa dataohjautuville hinnoittelualustoille saadakseen hinnoitteluprosessinsa haltuun.

Hinnoitteluohjelmistot mahdollistavat hinnoitteluprosessin haltuun ottamisen eli toisin sanoen hintojen reaaliaikaisen säätämisen, analysoinnin ja välittämisen myyjille, verkkokauppaan ja jälleenmyyjille.

Kun prosessi on keskitetty data-alustalle, voidaan sen toimivuutta helposti kehittää ja optimoida kohti dynaamisempaa suuntaa niin, että tuotteen tai palvelun hintaa muutetaan reaaliajassa erilaisten tekijöiden perusteella, kuten kysynnän, kilpailutilanteen ja asiakaskäyttäytymisen mukaan.

Dynaaminen hinnoittelu perustuu kehittyneisiin sääntöjenhallintaan ja algoritmeihin, jotka analysoivat tietoja, kuten historialliset myyntitiedot, reaaliaikaiset myyntitiedot, kilpailijoiden hinnoittelut ja asiakaskäyttäytymisen, jotta voidaan määrittää optimaalinen hinta tuotteelle tai palvelulle tiettynä ajankohtana.

1 solution hub auttaa asiakkaitaan ottamaan dynaamisen hinnoittelun ohjelmistot käyttöön nopeasti ja joustavasti. Teemme nopeita ketteriä projekteja, joilla pyritään saamaan nopeasti ulos asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.

Kiinnostuitko?
Lue lisää käyttöönottoprojekteista täältä tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja käydään verkkotapaamisessa teidän tilannettanne läpi. 
bottom of page