top of page

Liiketoimintasuunnitelmat

Olemme auttaneet monia yrityksiä liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa, kansainvälistymisessä, uusissa tuotelanseerauksissa ja liiketoiminnan laajentamisessa uusiin segmentteihin.

Miten autamme?

  • Tuemme yrityksiä liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa

  • Autamme kiteyttämään liiketoiminnan ytimen ja markkinapotentiaalin

  • Selvitämme tuotannon, jakelun ja varastoinnin käynnistämisen investointilaskelmia

  • Kuvaamme myynnin ja markkinoinnin ylätason prosessit 

  • Tuemme kassavirtalaskelmien laatimisessa

  • Luomme pilottivaiheen projektisuunnitelmat ja etenemisen tiekartat

Liiketoimintasuunnitelma on etenkin kaavailtua kaupallista toimintaa kuvaava dokumentti. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kiteyttää yrityksen koko liiketoiminta sekä jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia.

 

Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen yrittäjälle itselleen sekä usein edellytyksenä käytettäessä asiantuntijoita apuna toiminnan arvioinnissa. Mahdolliset liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät sitä Suomessa lähes poikkeuksetta.

 

Liiketoimintasuunnitelma helpottaa liiketoiminnan aloittamista ja sen kehittämistä, se myös auttaa hallitsemaan varsinaista liiketoimintaa ja työstämään ideoita toteuttamiskelpoisiksi ja tuottaviksi toimenpiteiksi.

Ilman liiketoimintasuunnitelmaa on ulkopuolisen hankala arvioida liikeidean kannattavuutta, koska ei ole tiedossa kuinka liikeidea on suunniteltu toteutettavaksi ja millaisista lähtökohdista (tutkimukset, kokemus, alan tuntemus jne.) liikeidea on laadittu.

Yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan on sisällytettävä laskelma siitä, millaisia investointikustannuksia ja muita kuluja yritystoiminnan käynnistäminen edellyttää. Lisäksi yrittäjän on tehtävä laskelmia siitä, millaisia menoja yrityksestä säännöllisesti koituu: palkat, vuokrat, markkinointikustannukset, puhelinlaskut, toimistotarpeet, vakuutukset, tuotteiden tuotantokustannukset ynnä muut ovat merkittäviä kustannuseriä, jotka pitäisi kattaa yhtä säännöllisillä tuloilla.

 

Suunnitelman tulee siis kertoa lukijalleen kaikki tärkeimmät yritystä ja yritystoimintaa koskevat tiedot ja esiteltävä yrittäjän osaamista sekä tulevaisuuden suuntaviivoja.

Suunnitelmaan kannattaa sisällyttää selkeä laskelma niistä investointikustannuksista ja muista juoksevista kuluista, joita yritystoiminnan käynnistäminen edellyttää.  

Liiketoimintasuunnitelmassa on myös otettava huomioon kannattavuuslaskelmat siitä, millaisella tuotteiden tai palvelujen hinnoittelumallilla menot voidaan kattaa.

bottom of page